Какво е валутна корелация и как да я използваме на форекс пазара?

Актуализирано: Май 30

Какво е корелация на валутни двойки

Какво представлява валутната корелация?


Валутната корелация е степента, до която дадена валута е взаимно свързана с друга, като ни помага да разберем движението на цените на валутите във времето и влияе на нашите търговски решения .Използване на валутна корелация на форекс пазара


Щом търгуваме валутни двойки, то нито една валутна двойка не е изолирана. Следователно, трябва да разберем как валутните двойки се движат по отношение на другите, особено ако се търгуват няколко двойки едновременно, използваме корелацията на валутните двойки и за диверсификация на портфейла.


Въведените критерии за корелация на валутните двойки са в реално време, на дневна база, може да се следи и на месечна, годишна база. Корелацията варира от -100% до + 100%, където -100% представлява валути, които се движат в противоположни посоки (отрицателна корелация) и + 100% представлява валути, които се движат в същата посока. Колкото е по-висок процента толкова е по-силна корелацията.


Пример за голяма положителна корелация е двойката USD / CAD и петрола. Канада е най-големият износител на петрол за САЩ, валутната двойка е чувствителна към цената на суровините и когато цената на петрола се покачва CAD ще се засили спрямо USD. Друг пример е съотношението на Австралийски долар (AUD) със злато, като повишението на цената на благородния метал се равнява на повишението на AUD поради това, че страната е една от водещите производители на злато в света.

По този начин може да си подбирате правилните за търгуване валутни двойки, да си направите сравнителен анализ и да сте максимално успешни.
- YouTUBE - https://www.youtube.com/channel/UCUQM...

- email - forextrainingbg@abv.bg

- Facebook - https://www.facebook.com/ForexTrainin...

- Instagram - Forex Training Bulgaria

- Trading View - https://www.tradingview.com/u/ForexTr...

- Telegram-https://t.me/SuccessfulForexSignalsFree  • Trading View Forex Training Bulgaria_edi
  • Facebook Forex Training Bulgaria
  • YouTube Forex Training Bulgaria

Асеновград, Пловдив, България

forextrainingbg@abv.bg

+359897461141

Forex%20analysis%20and%20tips%20-%20Fore

FXTrainingBG © 2018 all rights reserved