ОБЩИ УСЛОВИЯ на уебсайт

Други условия, които могат да се отнасят за вас

       Политиката ни за поверителност, която се отнася и за използването на нашия сайт, определя условията, при които обработваме всички лични данни, които събираме от вас, или които ни предоставяте. Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.

 

Промени в тези условия

       Ние периодично променяме тези условия. Всеки път, когато искате да използвате нашия сайт, моля, проверете тези условия, за да сте сигурни, че разбирате условията, които се прилагат по това време.

 

Ние можем да преустановим или да оттеглим нашия сайт

       Ние не гарантираме, че нашият сайт или съдържанието в него винаги ще бъде налично или непрекъснато. Можем да преустановим или оттеглим или ограничим наличността на целия или част от нашия сайт по бизнес и оперативни причини. Ще се опитаме да ви уведомим за всяко спиране или оттегляне.

Вие също така сте отговорни за това всички лица, които имат достъп до нашия сайт чрез вашата интернет връзка, са запознати с тези условия за ползване и с други приложими условия и условия и че те спазват тях.

 

Достъп до нашия сайт

       Нашият сайт и всички услуги, предоставяни чрез сайта, ще бъдат на български език и ще бъдете отговорни за пълното разбиране на информацията и съветите на нашия сайт. Нашият сайт е насочен към хора, пребиваващи в България. Ние не представяме, че съдържанието, достъпно на или чрез нашия сайт, е подходящо за използване или достъпно на други места.

От време на време можем да ограничим достъпа до някои части от нашия сайт или целия ни сайт до потребители, които са се регистрирали при нас.

       Ако изберете или ви бъде предоставен потребителски идентификационен код, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трети лица. Ние имаме правото да деактивираме всеки потребителски идентификационен код или парола, независимо дали сте избрани от вас или разпределени от нас, по всяко време, ако според нас не сте спазили някоя от разпоредбите на тези условия за ползване.

       Ние ще определим, по наша преценка, дали е налице нарушение на тези условия чрез използването на нашия сайт. Когато е настъпило нарушение на тези условия, ние можем да предприемем такива действия, каквито сметнем за подходящи, и да доведе до предприемането на всички или някои от следните действия:

-не трябва да създава повече от един профил в нашия сайт


Вируси, хакерство и други нарушения

        Ние не гарантираме, че нашият сайт ще бъде защитен или свободен от грешки или вируси. Вие сте отговорни за конфигурирането на вашата информационна технология, компютърни програми и платформа за достъп до нашия сайт. Трябва да използвате собствен софтуер за защита от вируси. Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, на който се съхранява нашия сайт, или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Като нарушите тази клауза, бихте извършили престъпление съгласно Закона за злоупотреба с компютъра от 1990 г. Ние ще докладваме за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничим с тези органи, като им разкриваме самоличността. В случай на такова нарушение, правото ви да използвате нашия сайт ще се прекрати незабавно. Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от разпределени атаки, откази на услуга, вируси или други технологично вредни материали, които могат да заразят Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг материал поради използването на нашия сайт или изтеглянето на материали, публикувани в него, или на който и да е сайт, свързан с него.

 

Свързване към нашия сайт

       Можете да направите връзка към нашата начална страница, при условие, че го направите по начин, който е справедлив и законен и не вреди на репутацията ни или да се възползвате от него по какъвто и да е начин, но не трябва да създавате връзка по такъв начин, че да предполагате всяка форма на асоцииране, одобрение или одобрение от наша страна, когато такава не съществува.

        Не трябва да установявате връзка от нито един сайт, който не е ваш собственик.

Нашият сайт не трябва да бъде поставен в рамки на друг сайт, нито да създавате връзка към която и да е част от нашия сайт, освен началната страница. Ние си запазваме правото да откажем разрешение за свързване без предизвестие.

 

 Връзки от нашия сайт

        Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки са предоставени само за ваша информация. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им.

 

Юрисдикция и приложимо право

        Българските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всякакви искове, произтичащи от или свързани с посещение на нашия сайт, въпреки че запазваме правото да заведем дело срещу вас за нарушаване на тези условия във вашата страна на пребиваване или друга страна.

Тези условия за ползване и всякакви спорове или искове, произтичащи от или във връзка с тях или техния предмет или формация (включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и тълкуват в съответствие с правото на България.

 

Цялостно споразумение

       Тези условия за ползване и всеки документ, изрично посочен в тях, съставляват цялото споразумение между нас и отменят всички предишни дискусии, кореспонденция, преговори, предишно споразумение, разбиране или споразумение между нас, свързани с използването на нашия сайт.

Ако имате някакви притеснения относно материал, който се появява на нашия сайт или притеснения относно нашите услуги, моля, свържете се с:  forextrainingbg@abv.bg

Предупреждение за РИСК

    ВНИМАНИЕ: Търговията на валутния пазар носи висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. Повечето от инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват на валутния пазар. Помислете дали разбирате изцяло как функционира пазара и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си. Необходимо е да се запознаете изцяло с Форекс търговията и да имате поне 6 месеца практика с демо сметка - НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ веднага с реални пари! НЕ търгувайте с последните си пари, или такива взети назаем! 

  • Trading View Forex Training Bulgaria_edi
  • Facebook Forex Training Bulgaria
  • YouTube Forex Training Bulgaria

Асеновград, Пловдив, България

forextrainingbg@abv.bg

+359897461141

Forex%20analysis%20and%20tips%20-%20Fore

FXTrainingBG © 2018 all rights reserved