Условия за копирна търговия

1. Общи

1.1. Сайтът е собственост на Forex Training Bulgaria.

1.2. Компанията предоставя онлайн и мобилни финансови услуги за вас („ Услугите на компанията “) при спазване на Общите условия, които включват всички други правила и политики, свързани с Услугите (наричани общо „ Споразумение за услуги “), достъпни на Сайта (www.forextrainingbg.com), в който сте влезли.

1.3. Настоящите Общи условия (наричани по-долу „ Условия “) уреждат всички действия по отношение на предлаганата от Дружеството функция за копирна търговия, съгласно която Вие ще имате възможност да взаимодействате, да следите и копирате, притежатели на реални или демо акаунти, като използваме информация и / или функции за копирна търговия, предоставени и / или предоставени на нашия Сайт, ограничени до общността Forex Training Bulgaria (www.forextrainingbg.com) („ Функция за копирна търговия “).

1.4. Тези Условия трябва да бъдат внимателно прочетени във връзка със Споразумението за услуги на Компанията, преди да използвате функцията за копирна търговия. Приемайки тези Условия, вие безусловно потвърждавате, че сте прочели, разбрали и възнамерявате да бъдете обвързани от закона с тези Общи условия.

1.5 Настоящите условия се прилагат както за реални, така и за демо търговци.

2. Обхват на копирната търговия

2.1. Взимайки решение да копирате Forex Training Bulgaria, да следвате определена стратегия, обмислихте цялото си финансово състояние, включително финансови ангажименти, и разбирате, че използването на функцията за копирна търговия е силно спекулативно и че бихте могли да понесете значителни загуби, надвишаващи сума, използвана за копиране на търговеца.

2.2. Напълно сте наясно с факта, че при вземането на решение за копиране, отварянето и закриването на сделки ще се случи във вашия акаунт без вашата ръчна намеса, чрез автоматизирано изпълнение на търговията.

2.3. Следователно, Вие ни упълномощавате да изпълняваме всички действия, предприети от търговеца или стратегията, която сте избрали да копирате. Тези действия се извършват автоматично веднъж инициирани от вас и не изискват предварително разрешение за текуща дейност / копирани сделки.

2.4. Взимайки решение да копирате сделките Forex Training Bulgaria, вие разбирате, че ще трябва да посочите параметрите, съответстващи на вашия личен процент на риск.

2.5. Можете да спрете да копирате търговец по всяко време. След като спрете да копирате, всички отворени в момента позиции, свързани със споменатата стратегия, ще бъдат затворени и всички налични разпределени средства, свързани със стратегията, ще бъдат автоматично прехвърлени във вашето портфолио. Стратегията ще бъде архивирана и вече няма да бъде част от представянето на вашето портфолио. Имате възможност да копирате отново търговеца по всяко време. Ако поставите допълнителни сделки в профила си или промените или анулирате поръчка, генерирана от функцията за копирна търговия, може да постигнете съществено различен резултат от потребителя, който сте копирали. Оттеглянето от копирания търговец може също да генерира съществено различен резултат от потребителя, който сте копирали, тъй като може да повлияе на пропорциите за търговия с копиране, посочени в раздел 3.5. от тези Условия.

2.6. Предоставянето на функция за копирна търговия не представлява инвестиционен съвет от наша страна. Използвате услугата за копиране на търговия на свой риск и Дружеството и неговите  служители, няма да носят отговорност за загуби, които бихте могли да понесете в резултат на използването на такива функции.

2.7 Начин на ползване на Копирна търговия:

2.7.1.Взимайки решение да копирате сделките Forex Training Bulgaria, вие можете да задавате обема си на търговия във всяка една сделка:

 • фиксиран обем

 • процент от капитала /максимум 2% - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!/

 • по подразбиране (с колкото търгува копирания търговец)

2.7.2 Имате право по всяко едно време да се откажете от услугата копирна търговия като това става на момента.

2.7.3  Цената на месечния абонамент за копирната търговия е 150 EUR

 • Крайният срок за плащане на услугата е от 25-то до 30-то число на месеца, за следващия месец;

 • Пре несвоевременно плащане абонамента ви автоматично се прекратява;

 • За ползването на услугата е необходимо да имате инсталиран META TRADER4;

 • Софтуера работи както на демо така и на реална сметка;

 • След като получим плащането ви, ще ви изпратим софтуера и подробности за инсталиране;

 • ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН МИНИМАЛЕН КАПИТАЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ УСЛУГАТА Е 5000 EUR!

 • Препоръчителен максимален обем за търговия е 2%;

 • Ако освен копирната търговия смятате и вие да пускате сделки, препоръчителния обем за търговия е 1%, за да няма претоварване на сметката ви!

3. Разкриване на риска

Функцията за копирна търговия е свързана с различни рискове и Ви призоваваме внимателно да прочетете и вземете предвид следните рискове преди да използвате услугата за копиране на търговията:

3.1. Автоматизирано изпълнение на търговията, при което сделки се отварят и затварят във вашия акаунт без вашата ръчна намеса.

3.2. Взимайки решение да копирате Forex Training Bulgaria и / или да следвате определена стратегия, обмислихте цялото си финансово състояние, включително финансови ангажименти, и разбирате, че използването на функции за социална търговия е силно спекулативно и че бихте могли да понесете значителни загуби, надвишаващи сумата използва се за копиране на търговец или търговци.

3.3. Функциите за социална търговия се предоставят от нас единствено за информационни цели. Ние, не сме инвестиционни или финансови съветници Forex Training Bulgaria не поема отговорност за никакви загуби от ваша страна.

3.4. НЕ ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕТЕ СОБСТВЕНО ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ БЕЗ ПЪРВО ДА НАПРАВИТЕ СВОЕТО ИЗСЛЕДВАНЕ. ВИЕ И САМО ВИЕ СТЕ  ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯКАКВИ ИНВЕСТИЦИИ, ИЛИ СТРАТЕГИИ ИЛИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, КОИТО СА ПОДХОДЯЩИ  ЗА ВАС, ОСНОВАНИ НА ВАШИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И НАШИЯ ЛИЧЕН ФИНАНСОВ УСПЕХ.

3.5. Копираните позиции на търговеца се копират в  пропорционални суми от копираната търговия към реализирания собствен капитал на копирания търговец като основа за пропорциите на копираните сделки, ако функцията ПРОПОРЦИОНАЛЕН е активиран; ако не, се копира със същите суми. Такива позиции трябва да имат еднакъв ливъридж (1:500).

3.6. Всяко минало наше представяне, оценка на риска, статистически данни и всяка друга информация, не са показатели за бъдещи резултати и трябва да се считат за хипотетични, както са описани по-подробно по-долу. Важно е да се разбере, че оценките на риска, статистическата информация и историческите резултати не са гаранция за бъдещо изпълнение. НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ НЯКОЙ СМЕТКА ИЛИ СРЕДСТВА ЩЕ ДОВЕДАТ ​​ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ. Когато преглеждате Съдържанието, портфолиото, информацията за финансовите резултати, мненията или съветите на друг регистриран потребител, не трябва да приемате, че потребителят е безпристрастен,

3.7. МИНАЛНИТЕ ИЗБОРИ И / ИЛИ РИСКОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ като ХИПОТЕТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ХИПОТЕТИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО СА МНОГО ВЪЗМОЖНИ Ограничения. НЯМА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ ГАРАНЦИЯ НЕ СЕ ПРАВИ, ЧЕ НЯКОЙ СМЕТКА ИЛИ СЕ СРЕДСТВА ЩЕ ДОВЕДАТ ​​ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПОСОЧЕНИ НА ПРИЛОЖЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РИСКОВОТО ИЗИСКВАНЕ. СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПЕЧАЛБИ / ЗАГУБИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЗАВИСЯТ ОТ МНОГО ФАКТОРИ.

3.8. В СЪОБРАЖЕНИЕ, СА ЧЕСТО РАЗЛИЧНИ СРЕДСТВА МЕЖДУ ХИПОТЕТИЧНИ / МЕЖДУ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И АКТУАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ПОДРОБНО ДОСТАВЕНИ ОТ НЯКОЯ ЧАСТНА ПРОГРАМА ЗА ТЪРГОВИЯ. ЕДНО ОТ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ХИПОТЕТИЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ Е, ЧЕ ГОЛЯМО Е С ПРЕДИМСТВОТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО. В ДОПЪЛНЕНИЕ, ХИПОТЕТИЧНАТА ТЪРГОВИЯ (напр. DEMO) НЕ ВКЛЮЧВА ФИНАНСОВИЯ РИСК, И НИКОЙ ХИПОТЕТИЧЕН ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГОВИЯ НЕ МОЖЕ ПЪЛНО ДА ПРЕДСТАВИ СМЕТКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РИСК ПРИ СЪСТОЯНАТА ТЪРГОВИЯ.

3.9. НЯМА АСПЕКТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И / ИЛИ СОЦИАЛНАТА ТЪРГОВСКА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДОСТАВЕНА И / ИЛИ СЪДЪРЖАНА НА НАШИЯ САЙТ, НЯМА ПРЕДЛАГАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ КОНСТРУКЦИИРАНИ КАТО ПРЕДОСТАВЯНЕ, НЯКОИ ИНВЕСТИЦИИ,  ИЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ СВЪРЗАНИ СЪВЕТИ. НЕ ТРЯБВА  ДА СЕ ЗАМЕСТВА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ФИНАНСОВИ И / ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННИ СЪВЕТИ. АКО ИЗБЕРЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЧНЕТЕ  СДЕЛКИ, ОСНОВАНИ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА И / ИЛИ ИЗБЕРЕТЕ ДА КОПИРАТЕ FOREX TARINING BULGARIA, ТАКИВА РЕШЕНИЯ  СА НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. 

5. Задължения на потребителя

5.1. Няма да използвате Съдържанието за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел. Използването и тълкуването на услугата за копиране на търговията изисква умения и преценка и Вие по всяко време ще упражнявате собствената си преценка относно използването на услугата за копиране на търговията.

5.2. Вие се съгласявате да не използвате Услугите, за да:

5.2.1. Нарушавайте или повреждайте Услугите или сървърите или мрежите, свързани с Услугите. Потребителят не трябва да пренебрегва условията, политиките и / или регулациите на мрежите, които са свързани към Услугите.

5.2.2. Нарушават умишлено или не умишлено всяко местно, държавно, национално или международно законодателство, което се прилага за нашия софтуер.

5.2.3. Използвайки Услугите, вие потвърждавате, че сте добре информирани, че Компанията не извършва предварително филтриране на Съдържанието и / или финансовата информация, предоставена чрез функцията за КОПИРНА търговия от трети страни. Независимо от горепосоченото, Компанията имат право да премахват всяко Съдържание, което нарушава настоящите лицензионни условия или възниква противопоставяне по друг начин.

5.3. Вие се съгласявате, че от вас зависи да оцените рисковете, свързани с използването на услугата за копиране на търговията, включително разчитането на точността, съвършенството и / или ползата от съдържанието, предоставено от Услугата. И вие се съгласявате, че рисковете при такова използване ще бъдат върху Вас.

5.4. Вие потвърждавате, че носите отговорност за всяко Съдържание, информация и материали, които изпращате или предавате чрез някой от нашите уебсайтове, приложения и / или всякакви мрежови състояния / публикации / блогове и всякакви други възможности за комуникация и / или съдържание, достъпни от нас, включително вашите отговорност за законността, надеждността, целесъобразността, оригиналността и авторското право на всякаква такава информация или материал. Освен това, Вие заявявате и гарантирате, че: (i) притежавате всички права заглавие и интерес към всяко предоставено от вас съдържание и (ii) публикуването на вашето съдържание от нас (по какъвто и да е начин или в медиите, неограничено) не нарушава (и няма да) нарушава правата за поверителност, публичните права, авторските права, договорните права или каквито и да било други права на което и да е физическо лице, нито прави позорни забележки относно, клеветнически или по друг начин да критикува някое лице или образувание.

5.5. Строго ви е забранено:

 • отправяне на декларация относно правото ви да предоставяте инвестиционни съвети, управление на портфейл и / или всякакви други услуги и / или дейност, които може да изискват лиценз, регистрация и / или уведомление във вашето състояние на пребиваване и / или в резидентните щати на нашите потребители;

 • отправяне на изявление, че Дружеството и неговите партньори одобряват, поддържат всеки контрол и / или гарантират точността и / или пълнотата на Съдържанието, публикувано, публикувано или споделяно от Вас с други потребители;

 • да правите изявления, които са обидни, клеветнически, тормозни и / или обидни изявления към други потребители или по друг начин;

 • да правите изявления, които рекламират или популяризират други онлайн субекти и / или вашите и / или всякакви услуги;

 • да правите изявления, които съдържат сексуално изрично съдържание и / или грубо обидни, включително изрази на фанатизъм, расизъм, омраза или нецензурни изрази или това е омразно, заплашително или порнографско; подбужда към насилие или съдържащо голота или графично или безвъзмездно насилие;

 • изпращане или публикуване по друг начин на неоторизирани търговски съобщения (като спам) на нашите уебсайтове, приложения и / или използване на нашите услуги;

 • събиране на съдържание или информация на потребителите или по друг начин достъп до нашя уебсайт и / или Услуги, използвайки автоматизирани средства (като събиране на ботове, роботи, паяци или скрепери);

 • включване в незаконен маркетинг на много нива, като например пирамидална схема, на нашите уебсайтове и / или използване на нашите Услуги;

 • качване на вируси или друг злонамерен код;

 • привличане на лична информация и / или информация за вход или достъп до акаунт, принадлежащ на някой друг;

 • използване на нашя уебсай и / или Услуги за извършване на нещо незаконно, подвеждащо, злонамерено или дискриминационно;

 • извършване на всичко, което би могло да деактивира, претовари или наруши правилното функциониране на Сайта, като например атака за отказ на услуга и / или да улесни или насърчи всяко нарушение на тези Условия. Всички необосновани претенции за изпълнение могат да бъдат премахнати от всеки от нашите уебсайтове.

Ако нарушите горепосоченото, ние имаме право да прекратим Вашия акаунт и регистрация в нашите Услуги.

5.6. Ние не се задължаваме да преглеждаме и наблюдаваме цялото Съдържание и по никакъв начин не одобряваме, подкрепяме, санкционираме, насърчаваме, проверяваме или приемаме подобно съдържание. Ние си запазваме правото да преглеждаме, следим, преразглеждаме и / или премахваме всяко такова съдържание по какъвто и да е начин. Вие потвърждавате, че можем да докладваме на държавните органи за всички действия, които могат да се считат за незаконни и / или които могат да се изискват от тези органи. При поискване може да си сътрудничим с правителствените органи при всяко разследване на предполагаема незаконна дейност. Освен това потвърждавате и потвърждавате, че ние може също да поддържаме записи на цялото такова съдържание.

5.7 Трябва да се въздържате от копиране на всяка търговска дейност, извършена от въвеждащ, който ви е представил на компанията, за да избегнете присъщи конфликти на интереси. Конфликтът на интереси се състои в това, че Вашият представител може да бъде възнаграден въз основа на дейността на Вашата търговска сметка. Ако сте избрали да копирате своя въвеждащ, вие носите единствената отговорност за това решение и трябва да сте наясно с присъщия конфликт на интереси и да считате това за предварително разкриване на такова.

6. Разни

Всички останали Общи условия, дефинирани в Споразумението за услуги и които не са конкретно споменати тук, включително, но не ограничени до условията, свързани с Прекратяването, Оттеглянето и Най-доброто изпълнение, ще се прилагат към настоящите Условия.

Предупреждение за риск

Определяне на рисковете

1.Инвестиции с висок риск

Търговията с валута на маржа носи високо ниво на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Високата степен на ливъридж може да работи както срещу вас, така и за вас. Преди да решите да търгувате, трябва внимателно да обмислите инвестиционните си цели, нивото на опит и рисковия ви апетит. Съществува възможност, че бихте могли да понесете загуба, която надхвърля първоначалната ви инвестиция. Трябва да сте наясно с всички рискове, свързани с търговията с валута и да потърсите съвет от независим финансов съветник, ако имате някакви съмнения.

2.Мнения на пазара Forex Training Bulgaria

Всички мнения, новини, изследвания, анализи, цени или друга информация, съдържаща се на този уебсайт, се предоставят като общи коментари на пазара и не представляват инвестиционни съвети. Forex Training Bulgaria няма да поема отговорност за загуба или вреда, включително, без ограничение, за загуба на печалба, която може да възникне пряко или косвено от използването или разчитането на такава информация.

3.Точност на информацията

Съдържанието на този уебсайт може да се променя по всяко време без предупреждение и се предоставя с единствената цел да помогне на търговците да вземат независими инвестиционни решения. Forex Training Bulgaria предприе разумни мерки, за да гарантира точността на информацията на уебсайта; това обаче не гарантира точност и няма да поема отговорност за загуба или повреда, които могат да възникнат пряко или косвено от съдържанието или от невъзможността ви за достъп до уебсайта, или за всяко забавяне или неуспех на предаването или получаването на което и да е инструкция или известия, изпратени чрез този уебсайт.

4.Разпределение

Този сайт не е предназначен за разпространение или използване от никое лице в която и да е държава, където такова разпространение или употреба би противоречало на местния закон или наредба. Нито една от услугите или инвестициите, посочени в този уебсайт, не са достъпни за лица, пребиваващи във всяка страна, където предоставянето на такива услуги или инвестиции би било в противоречие с местното законодателство или регулация. Отговорност на посетителите на този уебсайт е да установят условията и да се съобразят с местните закони или разпоредби, на които те се прилагат.

Връзки към трети страни

За ваше удобство са предоставени връзки към сайтове на трети страни. Такива сайтове не са под нашия контрол и може да не спазват същите стандарти за поверителност, сигурност или достъпност като нашите. Forex Training Bulgaria нито одобрява, нито гарантира оферти на доставчиците на трети страни, нито Forex Training Bulgaria отговаря за сигурността, съдържанието или наличието на сайтове на трети страни, техните партньори или рекламодатели.

Със записването си вие сте прочели, разбрали и се съгласявате с общите ни условия: