Какво е корелация на форекс пазара?

Какво е корелация?

      Корелация е статистическа връзка между две случайни променливи, независимо дали тя е умишлено причинена или не. Познати примери за корелация може да са връзката между физическия ръст на родителите и височината на техните деца. Друг по-известен пример може да е съотношението между цената на дадена стока и количеството, което потребителите за готови за закупят. Във финансовата и инвестиционна индустрия корелация е показател, който измерва зависимостта в движението на цените на два финансови актива. Изчислен като коефициент на корелация стойността може да варира между 1 и -1.

 

Какво представлява валутната корелация?


    Валутната корелация е степента, до която дадена валута е взаимно свързана с друга, като ни помага да разберем движението на цените на валутите във времето и влияе на нашите търговски решения .

Използване на валутна корелация на форекс пазара


     Корелациите често се използват за управление на портфейл от финансови активи и деривати. Валутна корелация Когато се говори за валутна корелация, то става въпрос за връзката между две валутни двойки. Корелация със стойност 1 означава, че двете валутни двойки са перфектно свързани и през цялото време цените им се движат е една посока. Обратно, когато движението на валутните двойки е напълно противоположно, то стойността на тяхната валутна корелация е -1. Права корелация Две валутни двойки имат права корелация (положителна корелация), когато техните курсове на Форекс пазара се движат в една посока. Следователно, за да може да говорим за права корелация, то стойността на тази корелация трябва да положителна т.е. по-голяма от 0(или 90%).

     Обратна корелация Обратна корелация (отрицателна корелация) на две валутни двойки се наблюдава, когато курсовете на две валутни двойки на Форекс пазара се движат в противоположни посоки. Така, за да имате обратна корелация, то стойността на тази корелация трябва да е отрицателна (по-малка от 0(или -90%)). Форекс търговията изисква сериозно познание на технически индикатори и фундаментални събития. Въпреки че повечето търговци са склонни да се фокусират върху един от гореспоменатите подходи, днес все повече внимание се отделя на правилната търговска психология и риск мениджмънт.

 

     Валутната корелация може да е много полезен анализ и трябва да бъде част от управлението на Вашия капитал. Разбирането на корелацията на валутните двойки е много важно за всеки успешен трейдър, който иска да спечели на финансовите пазари. Разбирането на корелацията между валутните двойки ви помага да избягвате да търгувате прекалено много (т.нар. overtrading) и да използвате използвате голяма част от маржина си в търговия със свързани активи.

      Въведените по-горе критерии за корелация на валутните двойки са в реално време, на дневна база, може да се следи и на месечна, годишна база. Корелацията варира от -100% до + 100%, където -100% представлява валути, които се движат в противоположни посоки (отрицателна корелация) и + 100% представлява валути, които се движат в същата посока. Колкото е по-висок процента толкова е по-силна корелацията.

     Пример за голяма положителна корелация е двойката USD / CAD и петрола. Канада е най-големият износител на петрол за САЩ, валутната двойка е чувствителна към цената на суровините и когато цената на петрола се покачва CAD ще се засили спрямо USD. Друг пример е съотношението на Австралийски долар (AUD) със злато, като повишението на цената на благородния метал се равнява на повишението на AUD поради това, че страната е една от водещите производители на злато в света.

     По този начин може да си подбирате правилните за търгуване валутни двойки, да си направите сравнителен анализ и да сте максимално успешни.

Предупреждение за РИСК

    ВНИМАНИЕ: Търговията на валутния пазар носи висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. Повечето от инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват на валутния пазар. Помислете дали разбирате изцяло как функционира пазара и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си. Необходимо е да се запознаете изцяло с Форекс търговията и да имате поне 6 месеца практика с демо сметка - НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ веднага с реални пари! НЕ търгувайте с последните си пари, или такива взети назаем! 

  • Trading View Forex Training Bulgaria_edi
  • Facebook Forex Training Bulgaria
  • YouTube Forex Training Bulgaria

Асеновград, Пловдив, България

forextrainingbg@abv.bg

+359897461141

Forex%20analysis%20and%20tips%20-%20Fore

FXTrainingBG © 2018 all rights reserved