Как да изберем подходящ форекс брокер

        Когато решите да отворите сметка за валутна търговия, трябва да обърнете внимание на следните неща:

Репутацията на брокера

 Потърсете информация за честността на брокера, начина му на работа, отношението към клиентите в публикации, форуми или от познати, които са работили или работят с тях.

 

Спред

 

разликата между цена купува и продава, като оттук идва основна част от печалбата на посредника. На страницата на всеки брокер има обявени спредовете на различните валутни двойки

 

    Тенденциите в последните години, с нарастването на конкуренцията, е намаляване на спредовете. Вече не един брокер предлага 2 пипса спред на EUR/USD, USD/JPY и 3 на GBP/USD USD/CHF и др. 

 

     Друг въпрос е дали спредът е фиксиран или променлив. Някои брокери предлагат променлив спред в зависимост от пазарните условия, като при нормални обстоятелства той е по-нисък от този на брокерите, предлагащи фиксиран. 

   

    Увеличение на спреда може да се наблюдава при много бурни движения, обикновено при излизането на фундаментални новини (данни за заетостта, търговски дефицит). Най-бруталният случай, който сме наблюдавали, е 70 - 100 пипса, и то при български брокери.             

Изпълнение на поръчките

     Тук въпросът е колко бързо се изпълняват поръчките, било пазарни, или отложени. Всеки брокер, разбира се,  обещава незабавно изпълнение, но особено при обявяване на важни новини, не се получава точно така, а ги изпълнява на първата възможна цена. До голяма степен за скоростта на изпълнението е определящо от интернет връзката и състоянието на компютъра ви.

      Друг проблем при изпълнението е рекотирането - забавянето на изпълнението на поръчката. Повечето брокери прилагат практиката да получаваш цената, на която си кликнал (WYCIWYG - What you click is what you get), дори ако цената вече се е променила на пазара.

     Както при слипиджа, тези котировки би трябвало да са наполовина и в полза на клиента. Като цяло избягвайте брокери, за които сте чували, че имат голям брой рекотирания спрямо броя на поръчките.

Слипидж

      Слипиджът представлява разликата в цената между подадената поръчка и изпълнението й. Политиката на брокерите се различава при изпълнението на лимит и стоп поръчки. Някои от тях гарантират точното изпълнение на тези поръчки, но в повечето случаи при определени условия.

     Слипидж може да се наблюдава и при пазарни поръчки. При равни други условия той трябва да бъде както и отрицателен, така и положителен. Ако в повечето случаи при търговия наблюдавате отрицателен слипидж, трябва да си зададете въпроси относно честността на посредника ви.

Маржин

      Маржинът представлява гаранционна сума, която служи за обезпечение по открити позиции. Това съотношение обикновено варира от 10:1 до 500:1.

      Използваният маржин при различните двойки е различен. Потърсете информация и за политиката на закриване на позиции при липса на достатъчно средства по сметката на клиента.

Какво е суап и платформи за търговия

СУАП

 

      Брокерите начисляват лихви на откритите позиции за пренос на позиция за следващия работен ден (rollover), могат да са положителни или отрицателни. Те се начисляват обикновено в полунощ българско време. Например ако сте купили дадена валутна двойка и цената й се покачва, се начислява положителен суап, големината на суапа зависи от обема на поръчката, при същия вариант, но цената на валутната двойка се понижава суапа е отрицателен.

 

Платформа за търговия

       Почти всички брокери предлагат откриване на демо-сметка, като по този начин потенциалните клиенти могат да се запознаят с възможностите, които предлага платформата, както и да оценят удобството за работа с нея. Платформите също могат да включват и новини в реално време, анализи, графики и др.

      Различните брокери предлагат различен брой двойки за търговия и инструменти. В зависимост от интересите ви за търговия можете да откриете брокери, предлагащи многобройни екзотични валутни двойки, както и търговия с опции и фючърси. Друга услуга, която се предлага на пазара, е автоматизираната търговия посредством т.н. API (Application Programming Interface).

Какво представлява форекс пазара и как да сме успешни дългосрочно...

Как се търгува на форекс пазара форекс термини и понятия 

Размери на сметките и сигурност на средствата

Размери на сметките

      Брокерите имат различни изисквания относно минималната сума за откриване на сметка. Също така понякога има изискване за минимален баланс по сметката, при спадане под който се изисква захранване на сметката или тя се закрива.

Търгуван обем

      Брокерите имат ограничение относно минимален(0.01=10USD) и максимален(100.00=100 000USD) обем на търговия (с малки изключения) посредством онлайн платформите си.
Сигурност на средствата

      Брокерът задължително трябва да е регулиран от някоя от следните инстанции:

Азия: ASIC или AFSL

Швейцария: Federal Department of Finance, ARIF, ACI Suisse.

САЩ: CFTC или NFA

Великобритания: FSA

България: БНБ

       И последно, но не по- важност, потърсете информация доколко средствата на търговците са застраховани при фалиране на брокера. Например в България, която е известна с огромен външен дълг, не е сигурно дали вашите средства ще бъдат застраховани, докато в по-богати държави е точно така – Швейцария, Австралия, Великобритания…

Професионално изцяло практическо Форекс обучение...

Предупреждение за РИСК

    ВНИМАНИЕ: Търговията на валутния пазар носи висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. Повечето от инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват на валутния пазар. Помислете дали разбирате изцяло как функционира пазара и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си. Необходимо е да се запознаете изцяло с Форекс търговията и да имате поне 6 месеца практика с демо сметка - НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ веднага с реални пари! НЕ търгувайте с последните си пари, или такива взети назаем! 

  • Trading View Forex Training Bulgaria_edi
  • Facebook Forex Training Bulgaria
  • YouTube Forex Training Bulgaria

Асеновград, Пловдив, България

forextrainingbg@abv.bg

+359897461141

Forex%20analysis%20and%20tips%20-%20Fore

FXTrainingBG © 2018 all rights reserved